Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

De webshop van Zensitive, eenmanszaak te Herent 149, 3910 Neerpelt, BE 0640.609.972, biedt de bezoekers de mogelijkheid om producten online aan te schaffen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Zenstive-bd.be. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikelen

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen. Zensitive is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zensitive is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zensitive. Zensitive is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Aankopen en betalingen

De klant heeft de mogelijkheid om artikelen uit het assortiment van Zensitive online aan te kopen. Deze aankoop komt pas effectief tot stand wanneer de klant de bestelde producten heeft betaald. Deze betaling kan op verschillende manier voldaan worden:

  • Bancontact/Mister Cash
  • Creditcard
  • PayPal

Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd alszijnde aanvaard door de koper.

Verzending & Leveringen

Er wordt uitsluitend in België geleverd, alle verzendingen zijn gratis en worden gedaan via B-Post. Zodra uw betaling door Zensitive is ontvangen, worden de bestelde producten binnen 1 à 3 werkdagen opgestuurd. Indien een product om welke reden dan ook niet op voorraad is dan wordt u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld via e-mail. Daarna wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toegezonden.In dit geval is de verwachte levertijd tussen de 4 à 10 werkdagen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Zensitive. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over
op de klant vanaf de levering.

Garantie

1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

2. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst vanZensitive via info@zensitive-bd.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Zensitive. Elk gebrek dient binnen 10 werkdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet
overdraagbaar.

Privacy Statement

Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Zensitive vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd.

Retourneren

Indien de klant de producten te wenst retourneren moet dit binnen de 10 werkdagen na aankoop van de producten mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten en inclusief een aankoopbewijs. De verzendkosten voor een retour zijn voor altijd voor de rekening van de klant. Zodra de retouren in goede staat door Zensitive zijn ontvangen zullen deze worden gecrediteerd. Het retouradres is:

Zensitive
Herent 149
3910 Neerpelt

Aansprakelijkheid

Zensitive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook door verkeerd of onjuist gebruik van producten.